Evil Eye Chakra Hamsa Gold Bracelet

Evil Eye Chakra Hamsa Gold Bracelet

SKU: BRG1

Regular price $4.00 Sale

Stretch Glass Evil Eye beads with Hamsa rhinestone charm